Implantace

Na implantátech se dá udělat různé konstrukce. Na této stránce najdete veškeré možné druhy prací, které provádíme.
V řadě případů jsou implantáty kontraindikované:

• cukrovka (hladina cukru vyšší než 8),
• choroby krve,
• onemocnění spojená s poruchami imunity, revmatická onemocnění,
• věk do 22 let,
• kouření.

Důležité:
Implantáty nejsou nové vlastní zuby. Mezi implantáty a dásní není pevné spojení, jak tomu je u vlastních zdravých zubů. Je zapotřebí o implantáty pečovat mnohem lépe než o vlastní zuby. Před implantací je nutné mít zdravou ústní dutinu: opravit veškeré kazy a vyloučit veškeré možné záněty.

All on 6

Při úplné ztrátě zubů Vám můžeme nabídnout obnovu funkce a estetiky pomocí zavedení 4 nebo 6 implantátů. Následně na těchto implantátech bude vyhotoven a zafixován můstek s 10, 12 nebo 14 zuby. V první řadě je nutné vyhotovit CBCT snímek čelisti, abychom mohli naplánovat přesnou polohu implantátů nebo, v případě nedostatečného objemu kosti, zákrok pro zvětšení objemu tkání.
Náhradu zubů lze provést na horní, dolní nebo obou čelistech.
Cena:

 • 4 implantáty a můstek s 10 zuby = 185000
 • 6 implantátů a můstek s 12 zuby = 235000
 • 6 implantátů a můstek s 14 zuby = 250000

V ceně je zahrnuto: zavedení implantátů, vhojovací válečky, abutmenty, otisky, celokeramický můstek šroubované fixace.
V ceně není zahrnuto: CBCT, operace po zvětšení objemu kosti (v případě potřeby takového zákroku bude kalkulace provedena po analýze CBCT)

Více
Objednat se
1 implantát - 1 korunka

Při ztrátě jednoho zubu se do kosti zavádí 1 dentální implantát, na který se zhotovuje 1 korunka. Před implantací Vám bude provedená konzultace a úplné vyšetření ústní dutiny. V estetické zóně, při ztrátě horních řezáků nebo špičáků pro dosažení perfektního vizuálního výsledku je často nutná chirurgická úprava měkkých tkání.
V oblasti horních stoliček je často nutné před implantací provést zvětšení objemu kosti kvůli blízkosti nosní dutiny tzv. sinus – lift.
Cena:

 • 1 implantát Izrael, 1 vhojovací váleček, 1 abutment, 1 korunka kovokeramická cementovatelná = 20000
 • 1 implantát Korea, 1 vhojovací váleček, 1 abutment, 1 korunka celokeramická šroubovaná fixace = 27500

V ceně není zahrnuto: CBCT, operace po zvětšení objemu kosti (v případě potřeby takového zákroku bude kalkulace provedena po analýze CBCT), zhotovení provizorní korunky.

Více
Objednat se
Můstek na implantátech

Můstek na 2 nebo více implantátech
Při ztrátě více zubů vedle sebe je lze nahradit pomocí implantátů také. Po analýze chrupu a CBCT Vám budou poskytnuty veškeré informace tykající se všech možných způsobů náhrady chybějících zubů, případně nutného počtu implantátů. Pro příklad zde uvedeme 3-členný můstek na 2 implantátech a 5-členný na 3 implantátech.
Cena:

 • 2 implantáty Izrael, 2 vhojovací válečky, 2 abutmenty, 3-členný můstek cementovatelný = 49000
 • 2 implantáty Korea, 2 vhojovací válečky, 2 abutmenty, 3-členný můstek šroubovaná fixace = 67500
 • 3 implantáty Izrael, 3 vhojovací válečky, 3 abutmenty, 5-členný můstek cementovatelný = 78000
 • 3 implantáty Korea, 3 vhojovací válečky, 3 abutmenty, 5-členný můstek šroubovaná fixace = 107500

V ceně není zahrnuto: CBCT, operace po zvětšení objemu kosti (v případě potřeby takového zákroku bude kalkulace provedena po analýze CBCT), zhotovení provizorního můstku.

Více
Objednat se
Protéza na implantátech

Celková snímatelná náhrada zakotvená pomocí implantátů
U starších jedinců se velmi často stává, že dolní celková náhrada se velmi špatně fixuje a kvůli tomu lidé nejsou schopni se dobře najíst.
V tomto případě se provádí implantace v oblasti špičáků. Do implantátů se pak zafixuje 1. část zámku. Do protézy se vkládá 2. část zámku. Díky vysoké přesnosti se protéza „nacvakne“ na implantáty.
Pacient NEBUDE mít zuby „napevno“, ale protézu, kterou si bude muset sundavat každý den. Časem se 2. část zámku ochodí a je nutné ji vyměnit. Přibližně
jednou za rok. Ale už se nejedná o implantáty. Pouze uvnitř protézy se vymění čepice, díky které se protéza fixuje.
Cena:

 • 2 implantáty Izrael, nová protéza s výztuží, 2 zámky= 41000
 • 2 implantáty Korea, nová protéza s výztuží, 2 zámky= 55000

V ceně není zahrnuto: CBCT (v případě potřeby)

Více
Objednat se